Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:16

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Initiativärende
Fortsatt behandling
Remissyttranden bifogas
- Skatteverket
- Säkerhetspolisen
- Sveriges Kommuner och Landsting
(föredr. Ask)

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
(Skr. 2006/07:75)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Motionstiden går ut 11/4. Eventuella motioner delas vid sammanträdet
(föredr. Ask)

_____________________

Besök hos Skatteverket
Inbjudan och och program till besöket hos Skatteverket tisdagen den 24 april 2007 kl. 10.00 skickas ut med e-post. Alla ledamöter, suppleanter och kanslitjänstemän är välkomna.
Anmälan om deltagande görs med vändande e-post senast tisdagen den 17 april

Middag med Finansministern
Finansministern kommer att bjuda utskottets ordinarie ledamöter på middag i Rosenbad onsdagen den 9 maj 2007 kl. 18.00. Särskild inbjudan sänds ut senare

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 17 april kl. 11.00

Bilagor