Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Skatteverket
Rättschef Vilhelm Andersson och Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, besvarar frågor ang. proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. (se punkt 4 nedan)

2. Justering av protokoll 2006/07:18.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Propostion 2006/07:94

Motioner väckta med anledning av propositionen
2006/07:Sk10 av Anne-Marie Wallouch m.fl. (v)
2006/07:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)
2006/07:Sk12 av Krister Örnfjäder (s)
2006/07:Sk13 av Stefan Wikén m.fl. (s)
2006/07:Sk14 av Helena Leander (mp)

Motion väckt under allmänna motionstiden 2007
2006/07:Sk240 av Jörgen Johansson (c)
(föredr. Brynolf)

5. Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Proposition 2005/06:105

Motion
2006/07:Sk9 av Lars Johansson m.fl. (s)
(föredr. Bergman)

6. Tullkontroll av kontanta medel, m.m.
Proposition 2006/07:68
(föredr. Gutsjö)

_______________

Tisdagen den 8 maj kl. 19.00
Studiebesök och middag hos Riksrevisionen
Inbjudan som gäller både ordinarie ledamöter och suppleanter skickas ut med e-post
Anmälan om deltagande görs med vändande e-post senast den 27 april

Onsdagen den 9 maj

kl. 09.30 - 11.30
Skatteutskottet har inbjudit sina veteraner till kanslilokalerna på kaffe och tårta. Alla nuvarande ledamöter och suppleanter är givetvis hjärtligt välkomna. Någon anmälan behövs inte.

Onsdagen den 9 maj

kl. 18.00
Middag med finansministern på Rosenbad
Inbjudan som endast gäller ordinarie ledamöter eller ersättare skickas ut med e-post
Anmälan om deltagande görs med vändande e-post senast den 27 april

Bilagor