Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:25.

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Ändring i det nordiska skatteavtalet
Proposition 2007/08:146
(föredr. Bergman och Kaiser)
______________________________

OECD-resenärerna
träffas i sessionssalen torsdag den 22 maj kl. 14.00


Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 3 juni kl. 11.00.

Bilagor