Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

Skatteverket och Kronofogdemyndighetens respektive ledning lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen
Generaldirektör Mats Sjöstrand och Rikskronofogde Eva Lidström Adler

2. Justering av protokoll 2008/09:3.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Skattefrågor i budgeten för 2009, utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Fråga om justering
Förslag till yttrande 2008/09:SkU1y till finansutskottet
(föredr. Brynolf, Gutsjö, Bergman, Kaiser och Ordeberg)

5. Lissabonfördraget
Proposition 2007/08:168
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
(föredr. Wallin)___________________


EU-gruppen
sammanträdet omedelbart efter sammanträdet

SkUs julfest planeras till onsdagen den 17 december 2008 i Västsvenska rummet
Skriv i almanackan redan nu!

Bilagor