Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-30 kl. 08:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. kl. 8.00 - 8.30
Överläggning med finansminister Anders Borg
Reducerade skattesatser på momsområdet

Regeringskansliets Faktapromemoria 2008/09:FPM14
Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG i fråga om reducerade mervärdesskattesatser samt arbetsdokument med konsekvensanalys
Skatteutskottets protokoll 2007/08:6

2. Justering av protokoll 2008/09:2 och 2008/09:4.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och lagerandelar i byggnadsrörelse
Regeringens skrivelse 2007/08:148 och proposition 2008/09:37
(föredr. Gutsjö)

5. Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.
Proposition 2008/09:44

Motion
2008/09:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v)
2008/09:Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s)
2008/09:Sk6 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Bergman)

6. Trängselskatt för miljöbilar
Proposition 2008/09:12

Motioner
2008/09:Sk1 av Lars Johansson m.fl. (s)
2008/09:Sk2 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
2008/09:Sk3 av Peter Pedersen m.fl. (v)
(föredr. Kaiser)

7. Skiljemannakonventionen
Proposition 2008/09:46
Motionstiden går ut 29/10. Om inga motioner väcks i ärendet kan det bli fråga om omedelbar justering
(föredr. Wallin)


_______________

Skrivelse ang. inventering av skatteforskare 2009 bifogas
Bilagor