Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Information angående F-skatt
Företrädare för Skatteverket, rättslig expert Pia Blank Thörnroos och skattedirektör Urban Strömberg, informerar och svarar på frågor ang. F-skatt (Prop. 2008/09:62) (se även nedan angående information till delegationen)

2. Justering av protokoll
2008/09:6.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och lagerandelar i byggnadsrörelse
(Regeringens skrivelse 2007/08:148 och Prop. 2008/09:37
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU4
(föredr. Gutsjö)

5. Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte
(Prop. 2008/09:41)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU8
(föredr. Gutsjö)

6. Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.
(Prop. 2008/09:44)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU5
(föredr. Bergman)

7. Trängselskatt för miljöbilar
(Prop. 2008/09:12)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU6
(föredr. Kaiser)

_________________

I direkt anslutning till sammanträdet tar delegationen emot företrädare för

LO: utredare Ingemar Göransson

TCO: meddelas senare

Svenskt Näringsliv: skattejurist Kerstin Nyquist

Företagarna: skatteexpert Annika Fritsch

för att från dessa företrädare få information och synpunkter på förslagen i proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler


Bilagor