Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-20 kl. 08:30

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:7 (utsänt tidigare) och 2008/09:8.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
(Prop. 2008/09:1)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU1
(föredr. Ordeberg)

4. Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Proposition 2008/09:63
Föredragning och ev. fråga om justering
(föredr. Wallin)

5. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
Proposition 2008/09:65

Motion
2008/09:Sk12 av Marie Engström m.fl. (v)
(föredr. Gutsjö)

6. F-skatt åt fler
Proposition 2008/09:62

Motion
2008/09:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)
(föredr. Brynolf)
_________________

Omedelbart efter sammanträdet gemensam promenad till Riksbanken, Brunkebergstorg 11, där mötet börjar 09.30

Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 25 november kl. 11.00
utskottets EU-grupp träffas direkt efter sammanträdet
Bilagor