Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:13.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Allmänna motioner om mervärdesskatt
se motionshäfte och PM
(föredr. Wallin)

4. Allmänna motioner om inkomstskatter
se motionshäfte och PM
(föredr. Bergman)

5. Allmänna motioner om punktskatter
se motionshäfte och PM
(föredr. Kaiser)

________________________

Bilagor