Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:14

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Taxering och beskattning av ägarlägenheter
(Prop. 2008/09:83)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU21
(föredr. Gutsjö)

4. Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
(Prop. 2008/09:77)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU20
(föredr. Brynolf)

5. Åtgärder för jobb och omställning
Proposition 2008/09:97
Fråga om yttrande till finansutskottet

Motioner
2008/09:Fi15 y.3 av Mona Sahlin m.fl. (s)
2008/09:Fi16 y.11 av Lars Ohly m.fl. (v)
2008/09:Fi17 y. 2 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
(föredr. Brynolf)


______________________


Uppvaktningar omedelbart efter sammanträdets slut

1. Västerbottens markägarförening ang. fastighetsbeskattning av
bostadsarrenden, C G Berglund och Lars Tegenfält
och
Villaägarnas Riksförbund ang. beskattning av arrendetomter och
tomter med enkla byggnader,
Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör

2. Svenskt Näringsliv ang. företrädaransvaret i
skattebetalningslagen
Kerstin Nyqvist, Svenskt Näringsliv
Elisabeth Lövgren, konkursförvaltare, Ackordscentralen
Roger Persson Österman, docent, Wistrands advokatbyråBilagor