Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:16

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Vårens ärendeplan
(föredr. Wallin)

4. Ökade möjligheter till skatteanstånd
(Prop. 2008/09:113)

Motion
2008/09:Sk15 av Marie Engström m.fl. (v)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU27
(föredr. Brynolf)

5. Allmänna motioner om inkomstskatter
se tidigare utsänt motionshäfte
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU25
(föredr. Bergman)

6. Allmänna motioner om punktskatter
se tidigare utsänt motionshäfte
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU26
(föredr. Kaiser)

_____________________

Ledamöter som kommer att delta i utskottsresan till USA i höst
träffas omedelbart efter sammanträdetBilagor