Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Kronofogdemyndigheten
Rikskronofogde Eva Lidström Adler, tillfälligt bitr. rikskronofogde Annika Stenberg och ekonomichef Ola Hägglund, Kronofogdemyndigheten, informerar och besvarar frågor om myndighetens verksamhet

2. Justering av protokoll
2008/09:22.

3. Inkomna handlingar, m.m.

4. Vårens sammanträdes- och ärendeplan
(föredr. Wallin)

5. Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna
(
Prop. 2008/09:136)

Motioner
2008/09:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s)
2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp)
(föredr. Wallin)

6. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
(Prop. 2008/09:178)

Motionstiden går ut onsdagen den 22 april
Ev. motioner sänds med e-post
(föredr. Brynolf)

7. Frihet och inflytande -- kårobligatoriets avskaffande
(Prop. 2008/09:154)

Fråga om justering
Förslag till yttrande 2008/09:SkU8y till utbildningsutskottet
Delas i facken på onsdagen och sänds även med e-post
(föredr. Bergman)

8. En sammanhållen klimat- och energipolitik -- Klimat
Proposition 2008/09:162

Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet

Motioner
2008/09:MJ17 yrk. 13, 15, 17 och 27 av Mona Sahlin m.fl. (s,v,mp)
2008/09:MJ18 yrk. 4, 9, 11-12, 15-16, 18 och 19 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)
2008/09:MJ19 yrk. 13-14, 17-18, 21 och 22 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
2007/08:MJ300 yrk. 4 av Per Bolund m.fl. (mp)
2008/09:N378 av Otto von Arnold m.fl. (kd,c,m)
(föredr. Kaiser)

_________________________

Uppvaktning omedelbart efter sammanträdets slut

Svenskt Näringsliv - med anledning av regeringens proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (ROT-avdrag) (se skrivelse under inkomna handlingar)
Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier
Annika Fritsch, Företagarna
Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv


Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 28 april kl. 11.00


Bilagor