Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:25

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Proposition 2008/09:179

Föredragning och fråga om justering av yttrande 2008/09:SkU15y till justitieutskottet

Motion
2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. (s)
(föredr. Wallin)

4. Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling)
(Prop. 2008/09:136)

Bitr. enhetschef Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet, besvarar eventuella frågor med anledning av ärendet
(föredr. Wallin)

__________________

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 maj 2009 kl. 11.00

EU-dokument bifogas

EU-gruppen kallas till möte den 11 juni 2009 kl. 09.00
Handlingar sänds ut senare

FiUs och SkUs reserapport till Paris 10-20 april 2009 bifogas

Bilagor