Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2009-12-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:10.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag
Proposition 2009/10:47 och Skr. 2008/09:225

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU25
(föredr. Gutsjö)


________________________


Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 26 januari 2010 kl. 11.00.Nästa kammarbehandling 2009-12-09

SkU18 Det nya punktskattedirektivet
SkU21 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
SkU25 Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretagBilagor