Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-28 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:12.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Allmänna motioner om inkomstskatt
se motionshäfte och PM
(föredr. Bergman)


_________________

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 februari 2010
kl. 11.00


Bilagor