Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:16.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Allmänna motioner om inkomstskatter

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU26
(föredr. Bergman)

4. Allmänna motioner om punktskatter

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU29
(föredr. Åkerrén)

_________________

Besök hos Kronofogdemyndigheten i Solna onsdagen
den 3 mars 2010 kl. 17.00
(inbjudan sänds ut senare)

Anmälan om deltagande sänds ut på e-post


Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 mars 2010
kl. 10.00

Nästa kammarbehandling 2010-03-10

SkU26 Allmänna motioner om inkomstskatter
SkU27 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet
SkU28 Allmänna motioner om mervärdesskatt
SkU33 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov (prop. 94)

Bilagor