Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:22.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Koncernavdrag i vissa fall
Proposition 2009/10:194
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU36
(föredr. Gutsjö)

4. Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landanknuten el till fartyg i hamn
Proposition 2009/10:144
(föredr. Åkerrén)


_________________


Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 27 april 2010 kl. 11.00


Nästa kammarbehandling 2010-04-28

Gemensam debatt:
SkU35
Internationell skattekontroll
SkU40 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
SkU41-47 Informationsutbytesavtal med Samoa m.fl.

Bilagor