Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:23.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. 2010 års ekonomiska vårproposition m.m.
Proposition 2009/10:100 förslagspunkterna 1-2
Proposition 2009/10:100 förslagspunkterna 3-18

Fråga om yttrande till finansutskottet och konstitutionsutskottet
(föredr. Brynolf)

4. Vårtilläggsbudget för 2010
Proposition 2009/10:99

Fråga om yttrande till finansutskottet
(föredr. Brynolf)

5. Årsredovisning för staten 2009
Skrivelse 2009/10:101

Fråga om yttrande till finansutskottet
(föredr. Brynolf)

6. Införande av trängselskatt i Göteborg
Proposition 2009/10:189
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU39
(föredr. Åkerrén)

7. Skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 samt motion 2009/10:U15
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
(föredr. Wallin)

8. Skrivelse 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 samt motion 2009/10:U16
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
(föredr. Wallin)


__________________

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 maj kl. 11.00

Bilagor