Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:24.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. 2010 års ekonomiska vårproposition
Proposition 2009/10:100
Justering
Förslag till yttrande 2009/10:SkU3y till finansutskottet
(föredr. Brynolf)

4. Redovisning av skatteutgifter 2010
Skrivelse 2009/10:195

Motion
2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)
Föredragning
(föredr. Gutsjö)

5. Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor
Proposition 2009/10:206
Föredragning
(föredr. Bergman)


__________________

EU-dokument bifogas

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 juni 2010 kl. 10.00

Nästa kammarbehandling 2010-05-26

SkU39 Införande av trängselskatt i Göteborg

Bilagor