Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Riksrevisionen
Eva Lindström, Tomas Nordström, Mikael Pyka och Lena Unemo
informerar och svarar på frågor angående Riksrevisionens rapport RiR 2010:11 Enhetlig beskattning?

2. Justering av protkoll 2009/10:25.

3. Inkomna handlingar, m.m.

4. Redovisning av skatteutgifter 2010
Skrivelse 2009/10:195 och motion
Justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU37
(föredr. Gutsjö)

_____________

Delegationen tar direkt efter sammanrädet emot uppvaktning från
Svensk Energi angående prop. 2009/10:206 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor
Göran Lagerstedt m.fl.

Reseberättelser från studieresan till USA och studiebesöket till OECD delas i facken onsdag 2/6

Inbjudan till avslutningsfest bifogas

Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 15 juni kl. 11.00 med bl.a. EU-information från statssekreterare Hans Lindberg

Bilagor