Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:14 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU6)
Beredning
Skr. 2010/11:29 och motioner
Föredragande: KS, KH, JIL

3. Kommissionens arbetsprogram för 2011
Fråga om yttrande till UU
Kommissionens arbetsprogram för 2011, KOM(2010) 623
Föredragande: KH

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 10 februari 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte och sammanställningar (3 st)
Punkt 3: Utdrag ur kommissionens arbetsprogram för 2011