Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:15 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-fråga om återtagandeavtal mellan EU och Turkiet
Överläggning
Statsrådet Tobias Billström

3. Övriga aktuella EU-frågor på migrationsområdet
Information
Statsrådet Tobias Billström

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 mars 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga

Dessutom bifogas uppdaterad plan för utskottets arbete.