Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:16 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Per Molander informerar om inspektionens årliga rapport

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 mars 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 2: ISF:s rapport 2011:1 Årlig rapport 2010 bifogas elektroniskt, kommer även att delas på bordet vid sammanträdet