Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:17 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-fråga: Samordning av sociala trygghetssystem
Överläggning
Statssekreterare Anna Westerberg, Socialdepartementet
KOM(2010) 794

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Anna Westerberg m.fl., Socialdepartementet
EPSCO-rådets bidrag till Europeiska rådet
Samrådet om Grönboken om pensioner

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 mars 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga

Dessutom bifogas rapporter från Sveriges ambassad i Canberra:
– Australisk migrationspolitik - debatten fortsätter
– Multikulturalismen lanseras på nytt i Australien