Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Allmän information
Planeringschef Ola Henrikson och kansliråd Sophie Dernelid, Justitiedepartementet

3. (Kl. 11.30) Information av Försäkringskassan
Generaldirektör Adriana Lender och överdirektör Stig Orustfjord om handlingsplanen

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 3: Försäkringskassans handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013

Dessutom bifogas uppdaterad plan för utskottets arbete