Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU6)
Justering
Skr. 2010/11:29 och motioner
Föredragande: KS, KH, JIL

3. Socialavgifter (SfU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 29 mars 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2010/11:SfU6 och Ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om migrationspolitik
Punkt 3: Motionshäfte, sammanställning