Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU6)
Justering
Skr. 2010/11:29 och motioner
Föredragande: KS, KH, JIL

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 5 april 2011 kl. 11.00.
Besök hos Riksrevisionen torsdagen den 31 mars 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2010/11:SfU6 (bifogas endast elektroniskt, har sänts ut till sammanträdet den 17 mars)

Dessutom bifogas uppdaterad plan för utskottets arbete