Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fråga om utskottsinitiativ om lokal närvaro

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 april 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 2: Skrivelse från handläggare "Vad gör vi på servicekontoren egentligen?"
Remissvar från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten sänds med e-post måndagen den 4 april eller delas vid sammanträdet

Dessutom bifogas:
– Uppföljning av frågor vid information med statssekreterare Anna Westerberg, Socialdepartementet, den 3 mars
– "Stolpar" från information med planeringschef Ola Henrikson, Justitiedepartementet, den 15 mars