Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SfU4y)
Justering
Skr. 2010/11:75
Föredragande: KH

3. En EU-agenda för barns rättigheter
Fortsatt beredning av fråga om yttrande till SoU
KOM(2011) 60
Föredragande: JIL

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: Förslag till yttrande 2010/11:SfU4y (bifogas elektroniskt)
Punkt 3: KOM(2011) 60, faktapromemoria 2010/11:82 och en sammanställning (bifogas elektroniskt, har tidigare sänts ut till sammanträdet den 7 april)