Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen, Justitiedepartementet, om det södra grannskapet och om utvärdering av EU:s återtagandeavtal

3. Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort (SfU8)
Beredning
Prop. 2010/11:123 och motioner
Föredragande: JIL

4. EU:s viseringskodex (SfU9)
Beredning
Prop. 2010/11:121 och motioner
Föredragande: JIL

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:23 (endast elektroniskt)
Punkt 2: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 3: Motioner, sammanställning
Punkt 4: Motioner, sammanställning

Dessutom bifogas:
– Reserapport avseende det gemensamma parlamentariska mötet i Europaparlamentet den 13-14 april 2011, på temat västra Balkan - mot ett mer integrerat Europa
– Uppdaterad plan för utskottets arbete