Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:99 och motioner
Föredragande: KH

3. Årsredovisning för staten 2010
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2010/11:101
Föredragande: KH

4. 2011 års ekonomiska vårproposition (indelning i utgiftsområden)
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2010/11:100
Föredragande: KH

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:24 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Sammanställning och motioner

Dessutom bifogas uppdaterad plan för utskottets arbete.