Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2011 (SfU5y)
Justering av yttrande till FiU
Prop. 2010/11:99 och motioner
Föredragande: KH

3. Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort (SfU8)
Justering
Prop. 2010/11:123 och motioner
Föredragande: JIL

4. EU:s viseringskodex (SfU9)
Justering
Prop. 2010/11:121 och motioner
Föredragande: JIL

5. Pensionärsorganisationer om pensioner (ca kl. 11.00)
Uppvaktning
Representanter från PRO, SPF, SPRF, RPG och SKPF

6. Information inför utskottets studieresa till Grekland (ca kl. 11.45)
Migrationsverket informerar

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Ev. torsdagen den 19 maj 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:25 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till yttrande 2010/11:SfU5y (sänds med e-post fredagen den 13 maj)
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:SfU8
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:SfU9
Punkt 5: Rapport "Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras?" och deltagarförteckning (till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)