Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Överläggning
Statsrådet Tobias Billström

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Tobias Billström

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:26 (endast elektroniskt)
Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga

Dessutom bifogas:
– Underlag inför besök av UNHCR:s HC Antonio Guterres onsdagen den 8 juni kl 15.00–15.50
– Information från Astma- och Allergiförbundet om konferens Allergi i arbetslivet den den 6 december 2011
– Uppdaterad plan för utskottets arbete