Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-fråga om samordning av sociala trygghetssystem
Överläggning
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet
KOM(2010) 794 och faktapromemoria 2010/11:FPM66

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg m.fl., Socialdepartementet

4. Försäkringskassans lokala närvaro
Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, informerar om handläggningen av riksdagens beslut med anledning av utskottets initiativ om Försäkringskassans lokala närvaro.

5. Fråga om utskottsinitiativ om vissa förändringar av sjukförsäkringen

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:27 (sänds per e-post den 8/6)
Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga