Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen
Fortsatt beredning

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:28 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Allianspartiernas förslag till remissinstanser och frågeställningar
Underlag (2 st) som bifogats remissen till finansutskottet

Dessutom bifogas OH-bilder från överläggning och information den 9 juni av statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet (endast elektroniskt)