Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Fredag 2011-06-17 kl. 08:00

Fredag 2011-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen
Fortsatt beredning
Ev. justering
Föredragande: KH

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:30 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Remissvar från Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen och synpunkter från Handikappförbunden samt finansutskottets yttrande 2010/11: FiU7y har sänts med e-post

Dessutom bifogas protokollsutdrag från justitieutskottet om EU-förslag till förordningen om ändring av Frotexförordningen