Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-06-30 kl. 11:00

Torsdag 2011-06-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen
Beredning och ev. justering
Föredragande: KH

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:31 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Ev. inkomna remissyttranden över Ds 2011:18 (sänds senare med e-post)