Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Onsdag 2011-09-14 kl. 16:00

Onsdag 2011-09-14 kl. 16:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 16:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. EU-frågor på migrationsområdet
Information. Ev. överläggning
Justitiedepartementet

2. EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 461
Föredragande: JIL

3. Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU3)
Beredning
Prop. 2010/11:142
Föredragande: JIL

4. Förbättringar inom familjepolitiken (SfU4)
Beredning
Prop. 2010/11:146 och motioner
Föredragande: KS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 september 2011 kl. 09.30.

Bilagor


Punkt 1: EU-handlingar enligt bilaga, kompletteringar kommer att sändas med e-post
Punkt 2: Pm, KOM(2011) 461
Punkt 3: Sammanställning
Punkt 4: Motionshäfte och sammanställning

Dessutom bifogas en plan för höstens arbete och en reseberättelse