Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Genomförande av återvändandedirektivet (SfU6)
Justering
Prop. 2011/12:60 och motioner
Föredragande: JIL

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2012 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:21 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2011/12:SfU6

Dessutom bifogas:
– bilder avseende Migrationsverkets information den 1 mars
– stenogramutskrift från den offentliga utfrågningen den 23 februari om statens arbete med att motverka bidragsbrott (endast elektroniskt - anmäl ev. synpunkter på utskriften till SfU:s kansli senast 2012-03-13)