Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:30

Torsdag 2012-03-15 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-03-15 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Statens arbete med att motverka bidragsbrott (SfU7)
Justering
Skr. 2011/12:30 och motioner
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10.30.
Obs! Tisdagen den 20 mars 2012 kl. 10.30 Besök hos Migrationsöverdomstolen


Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:22 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2011/12:SfU7

Obs! Efter sammanträdet uppvaktning av Rätt till vård-initiativet