Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-22 kl. 10:30

Torsdag 2012-03-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-03-22 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Socialavgifter (SfU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

3. Migration och asylpolitik (SfU10)
Justering
Motioner
Föredragande: KS, AB, RA

4. Arbetskraftsinvandring (SfU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: JIL

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:23 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2011/12:SfU9
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:SfU10
Punkt 4: Motionshäfte, sammanställning