Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-29 kl. 10:30

Torsdag 2012-03-29 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-03-29 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information om vissa internationella frågor
Statsrådet Ulf Kristersson, Socialdepartementet

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 april 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:24 (endast elektroniskt)