Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (SfU14)
Beredning
Prop. 2011/12:113
Föredragande: KS

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Fråga om yttrande till UU
Skr. 2011/12:105 och motioner
Föredragande: JIL

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2012 kl. 9.30, öppen utfrågning om arbetskraftsinvandring.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:25 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Sammanställning
Punkt 3: Motionshäfte och sammanställning