Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:30

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-04-19 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Överläggning
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

4. Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (SfU14)
Justering
Prop. 2011/12:113
Föredragande: KS

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Behandling
Skrivelse 2011/12:75
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen 24 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:28 (endast elektroniskt)
Punkt 2: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:SfU14
Punkt 5: PM