Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:30

Torsdag 2012-04-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-04-26 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SfU7y)
Justering
Skrivelse 2011/12:75
Föredragande: KS

3. Anhöriginvandring (SfU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

4. Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön (SfU13)
Beredning
Prop. 2011/12:81
Föredragande: RA

5. Vitbok om pensioner (SfU15)
Granskning
KOM(2012) 55
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen 3 maj 2012 kl. 10.00. Obs tiden!

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:30 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till yttrande 2011/12:SfU7y
Punkt 3: Motionshäfte och sammanställning
Punkt 4: Sammanställning
Punkt 5: Sammanställning, KOM(2012) 55, 2011/12:FPM121