Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-03 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SfU7y)
Justering
Skrivelse 2011/12:75
Föredragande: KS

3. Information av Försäkringskassan
Generaldirektör Dan Eliasson och direktör Birgitta Målsäter

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:31 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till yttrande 2011/12:SfU7y
Punkt 3: Försäkringskassans förslag för minskat krångel, Svar på regeringsuppdrag samt Uppföljning-Återrapportering