Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Vitbok om pensioner (SfU15)
Fortsatt granskning
KOM(2012) 55
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:32 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till utlåtande 2011/12:SfU15