Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-05-10 kl. 10:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-05-10 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Arbetskraftsinvandring (SfU11)
Justering
Motioner
Föredragande: JIL

3. Anhöriginvandring (SfU12)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön (SfU13)
Justering
Prop. 2011/12:81
Föredragande: RA

5. Vitbok om pensioner (SfU15)
Justering
KOM(2012) 55
Föredragande: KS

6. Vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:99
Föredragande: JIL

7. 2012 års ekonomiska vårproposition, Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2011/12:100
Föredragande: JIL

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:33 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2011/12:SfU11
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:SfU12
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:SfU13
Punkt 5: Förslag till utlåtande 2011/12:SfU15
Punkt 6: Sammanställning
Punkt 7: Sammanställning