Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:35 Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35
Datum och tid: 2012-05-22 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2011/12:101
Föredragande: KS

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2012 kl 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:34 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Sammanställning (endast elektroniskt)