Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:30

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-05-31 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på migrationsområdet
Överläggning
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet

4. Fråga om utskottsinitiativ

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2012 kl. 9.00, öppet seminarium om arbetsskadeförsäkringen

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:36 (endast elektroniskt)
Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga