Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-06-07 kl. 09:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-06-07 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Öppet seminarium om arbetsskadeförsäkringen

Bilagor


Program och deltagarförteckning (endast elektroniskt)